South Park Loop residence, Jackson Hole - Szabolcs Nagy